– ဆေး(၂) ကျောင်းသားဟောင်းများအသင်းမှ မြောက်ဥက္ကလာဆေးရုံသို့ COVID19 ကာကွယ်ရေးအတွက်ဆေးပစ္စည်းများနှင့် Emergency department အတွက် ကွန်ပျူတာ မှတ်တမ်း အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် Computer များလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
– မြောက်ဥက္ကလာဆေးရုံ Emergency department အတွက် EMR software နှင့် Network infrastructure ကို MMUA company (#MMcities) မှ လှူဒါန်းပြီး နည်းပညာ အမြဲထောက်ပံ့မည်ဟုသိရသည်။
– EMR software သည် လူနာမှတ်တမ်းများပြုစုပေးသော Software နည်းပညာဖြစ်ပြီး လူနာအတွက်ရော ဆရာ၀န်များအတွက်ပါ အလွန်အထောက်အကူပြုရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။

Leave a reply

twenty − two =